Een goed gevoel is altijd het beste resultaat

Als jij terugdenkt aan je jeugd, wat is dan de eerste herinnering die bij je opkomt?

Ik zie meteen de herfstige weekenden voor me waarin mijn broer en ik hele dagen op zolder met de lego speelden. En die keer dat mijn zusje en ik de slappe lach kregen in de wachtkamer bij de tandarts, waardoor de hele rij stoelen onbedaarlijk met ons mee schudde.

Waar ik niets meer van weet, is het moment dat ik mijn strikdiploma kreeg. Ook heb ik geen idee meer welke cijfers er op mijn rapporten stonden.

“Een goed gevoel is altijd het beste resultaat” verder lezen

Zoektocht naar een goed gevoel

Ik ben aan een nieuwe zoektocht begonnen. Langzamer leven heeft me doen inzien dat alle keuzes die we maken in feite neerkomen op deze vraag: kiezen we voor weerstand of kiezen we voor vreugde?

Elke keuze leidt tot een gevoel
Iedere gedachte die we denken, leidt tot een gevoel. Ieder woord dat we spreken, leidt tot een gevoel. Iedere handeling die we verrichten, leidt tot een gevoel.

“Zoektocht naar een goed gevoel” verder lezen

Hoera voor de weg van de minste weerstand!


Als student had ik pianoles in Tilburg. Twee keer per jaar werd er een voorspeelavond georganiseerd waarop wij, volwassen leerlingen, bij elkaar kwamen om elkaar te horen spelen. Allemaal waren we een beetje zenuwachtig als onze naam werd genoemd, maar er was één man bij… die vond het ronduit verschrikkelijk!

Zodra hij plaatsnam aan de piano sijpelde het zweet in straaltjes over zijn wangen. Zijn armen en benen trilden onbedaarlijk en zijn gepijnigde blik sprak boekdelen. Maar hij bleef meedoen, keer op keer. Op een avond vroeg ik hem: ‘Waarom doe je dit?’ Hij antwoordde: ‘Omdat ik vind dat ik het moet kunnen. Ik wil niet kiezen voor de weg van de minste weerstand’.

“Hoera voor de weg van de minste weerstand!” verder lezen