Belangrijke vraag!

Heb je er weleens bij stilgestaan hoe vaak je per dag de kans hebt om blij te zijn?

En heb je er weleens bij stilgestaan hoe vaak je die kans laat schieten?

Als experiment heb ik er een paar weken bewust op gelet: wanneer heb ik nou echt een reden om me niet goed te voelen. Hoe vaak speelt er daadwerkelijk op dit moment iets vervelends, waardoor ik nu niet blij zou kunnen zijn.

Lees verder “Belangrijke vraag!”

Wat je ziet, is aan jou

Heb je weleens gemerkt wat er gebeurt als je een bekende route andersom aflegt dan je gewend bent? Bijvoorbeeld een rondje dat je vaak loopt, maar nu in de omgekeerde richting?

Op zo’n moment zie je allerlei nieuwe dingen: andere bomen, andere huizen, borden die je nooit eerder zag. Het is dezelfde weg, er is niets veranderd en toch zie je plots dingen die je voorheen niet opvielen. Het lijkt een heel nieuwe route.

Andere kant
Zo werkt het ook als je een bestaand probleem van een andere kant benadert. Als je de route in je hoofd andersom loopt, kun je nieuwe gedachten vinden. En die nieuwe gedachten kunnen een heel ander licht op de werkelijkheid werpen.

Lees verder “Wat je ziet, is aan jou”

Een goed gevoel is altijd het beste resultaat

Als jij terugdenkt aan je jeugd, wat is dan de eerste herinnering die bij je opkomt?

Ik zie meteen de herfstige weekenden voor me waarin mijn broer en ik hele dagen op zolder met de lego speelden. En die keer dat mijn zusje en ik de slappe lach kregen in de wachtkamer bij de tandarts, waardoor de hele rij stoelen onbedaarlijk met ons mee schudde.

Waar ik niets meer van weet, is het moment dat ik mijn strikdiploma kreeg. Ook heb ik geen idee meer welke cijfers er op mijn rapporten stonden.

Lees verder “Een goed gevoel is altijd het beste resultaat”

Zoektocht naar een goed gevoel

Ik ben aan een nieuwe zoektocht begonnen. Langzamer leven heeft me doen inzien dat alle keuzes die we maken in feite neerkomen op deze vraag: kiezen we voor weerstand of kiezen we voor vreugde?

Elke keuze leidt tot een gevoel
Iedere gedachte die we denken, leidt tot een gevoel. Ieder woord dat we spreken, leidt tot een gevoel. Iedere handeling die we verrichten, leidt tot een gevoel.

Lees verder “Zoektocht naar een goed gevoel”