De strategie (in een notendop)

Als je de weg van de minste weerstand wilt bewandelen, is het belangrijk dat je je iets realiseert:

Je hebt altijd en overal de vrijheid om te kiezen voor datgene wat het fijnste voelt: de fijnste gedachten, de fijnste woorden en de fijnste handelingen.

Ook al voel je die vrijheid misschien niet op ieder moment, omdat er bijvoorbeeld dingen op je afkomen die je van je stuk brengen, toch is het zo: over je gedachten, woorden en handelingen ben je altijd zelf de baas.

Lees verder “De strategie (in een notendop)”